Nummer

14

Blik op de toekomst

14        Blik op de toekomst

Op naar een duurzaam Valkenswaard in 2050!
Wat zegt de duurzaamheidsvisie precies?

Om te zorgen dat onze gemeente ook in toekomst nog een prettige plek is om te wonen en te werken, moeten we nu al in actie komen. In de duurzaamheidsvisie Valkenswaard worden deze acties verdeeld in 3 categorieën:  

 • Een klimaatbestendige en aantrekkelijke gemeente;
 • Een energieke en gezonde gemeente;
 • Een schone leefomgeving en een verantwoorde organisatie.

Hoe de gemeente dit wil bereiken, staat in de visie op een duurzame toekomst.

Wat zijn de doelen uit de duurzaamheidsvisie?

1          Een klimaatbestendige en aantrekkelijke gemeente:

 • stedelijk gebied: het doel is dat Valkenswaard in 2050 bestand is tegen overstromingen, wateroverlast, hittestress en verdroging. Daarvoor werkt de gemeente toe naar klimaatbestendigheid. Bij de bouw van huizen, bedrijfspanden en bij de inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met de natuur en het klimaat.
 • landelijk gebied: Valkenswaard werkt toe naar versterking van de natuur en meer biodiversiteit.

2          Een energieke en gezonde gemeente:

 • alle nieuwe huizen en gebouwen zijn energieneutraal;
 • vervoer is zonder uitstoot van CO2, fijnstof en geluid (’emissieloos vervoer’);
 • de leefomgeving voldoet aan de gezondheidsnormen van de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO.

3          Een schone leefomgeving en verantwoorde organisatie:

 • afvalvrij en een schone leefomgeving zonder zwerfafval;
 • de gemeente geeft het goede voorbeeld, bijvoorbeeld zo:
  • met vastgoed en openbare ruimte die energieneutraal zijn;
  • met een duurzame organisatie (zonder verspilling);
  • door zich bewust te zijn van de gevolgen van besluiten voor het milieu;
  • door andere organisaties en bedrijven te stimuleren ook te verduurzamen.
minder lezen meer lezen

Wat gaat er in de toekomst gebeuren?

1. Een duurzaam Valkenswaard.

In de duurzaamheidsvisie Valkenswaard staat hoe we ervoor gaan zorgen dat onze gemeente ook in de toekomst een prettige plek is om te wonen en te werken. Nieuwsgierig? Bekijk via de link hieronder de duurzaamheidsvisie.

2. Bekijk de infrographic

De gemeente Valkenswaard heeft een infographic gemaakt over het duurzaamheidsbeleid. Duidelijk verhaal!