Nummer

21

Duurzaamheid dichtbij

Duurzaamheid in de wijk kan op veel manieren. De Gemeente Renswoude doet al veel aan duurzaamheid. Ook in de wijk Beekweide. Wat doen we zoal?

Circulair straatmeubilair We staan voor de uitdaging om circulair te gaan denken en doen. Circulair is niet alleen dingen maken die hergebruikt kunnen worden, maar ‘nieuwe’ dingen maken van bestaande materialen. Afval is de nieuwe grondstof. Een mooi voorbeeld en inspiratie is het nieuwe straatmeubilair in de wijk. Dit is onder andere gemaakt van materiaal uit de omgeving (oude stalroosterlatten).

Verlichting uitgevoerd in Led en dimbaar De verlichting die de laatste 5 jaar is aangebracht in de wijk bestaat uit LED verlichting. Tevens is een deel van deze verlichting ook nog voorzien van een op afstand bedienbaar dimsysteem. In een deel van de wijk wordt de verlichting automatisch (in de daluren van de nacht) teruggedimd naar een lager verlichtingsniveau

Verharding van gebakken klinkers Wat heeft dit nu weer met duurzaam te maken? Dat zit hem in de hergebruikmogelijkheden van het materiaal. Een gebakken klinker kan generaties lang mee gaan, een betonklinker van 30 jaar oud is echt niet fraai meer en zal zeker niet meer worden hergebruikt. Waar deze betonklinker dan nog wel goed voor is? Om gebroken te worden om daarna toegepast te worden in de fundering van wegen.

Waterberging in de wijk Bij de ontwikkeling van een wijk is het realiseren van waterberging een vereiste. Hierdoor wordt voorkomen dat het water te snel wordt afgevoerd en wordt het water langer vastgehouden op de locatie. Hierdoor wordt wateroverlast in de grote waterlopen en verdroging van het plangebied deels voorkomen!

Gescheiden riolering In de wijk wordt al het vuile water (huishoudelijk afvalwater) gescheiden ingezameld van het regenwater. In de rijbaan is zowel een vuilwater riool aanwezig als een regenwaterriool. Dit relatief schone regenwater wordt via deze riolering afgevoerd naar het oppervlaktewatersysteem in de wijk. Verpompen naar de rioolwaterzuivering is niet meer nodig, en ook dit draagt bij om de verdroging te voorkomen!

Biodiversiteit In sommige delen van de wijk wordt er gewerkt aan de biodiversiteit. Dit zie je terug in het toepassen van speciale bloemenmengsels en het verlagen van de maaifrequentie

Nul op de meter woningen Op dit moment worden er 30 zogenaamde nul-op-de-meter woningen gerealiseerd. Wat dat betekend? Zie https://www.duurzaambouwloket.nl/thema/nul-op-de-meter

Waterberging tussen de banden en riante waterbergingsmogelijkheden De piekbuien die een gevolg zijn van de klimaatverandering zorgen regelmatig voor overlast in de bestaande woonwijken. De woningen lopen dikwijls waterschade op. Doordat in beekweide rekening is gehouden met het bouwpeil van de woningen, het profiel van de weg en de beschikbare waterberging in het groen en watersysteem wordt dergelijke overlast voorkomen.

Hittestress Hittestress is een “aandoening veroorzaakt door extreme hitte, die zich uit in diverse lichamelijke klachten, waarbij mensen en dieren warmte niet kwijt kunnen. Hittestres is het gevolg van het teveel verharden van de leefruimte. Doordat er teveel wordt verhard (zowel op openbaar terrein als op het prive terrein) zal de temperatuur in de zomer in de dorpen verder oplopen dan nodig. Door in de openbare ruimte in de wijk voldoende ruimte voor groen en water te realiseren wordt er bijgedragen aan een gezonde en koelere leefomgeving.

minder lezen meer lezen

Bekijk duurzaamheid in de wijk

1. UITDAGING: Zoek minimaal 3 duurzame elementen in de wijk en laat je inspireren

Er staan bijvoorbeeld meerdere circulaire straatmeubilair elementen in de wijk. Elke van deze elementen verteld een duurzaam verhaal.

Weet jij waar ze staan? en wat het verhaal is?

2. UITDAGING: Bedenk een duurzame kansen en geef het aan bij de gemeente

Als inwoner van de wijk zie je natuurlijk veel meer dan anderen van buiten de wijk.

Misschien denk je al een tijd: “oh als we hier toch eens iets aan kunnen doen, dan maken we de wijk nog duurzamer.”

Of misschien raak je geïnspireerd door alles wat er al gebeurd.

Deel die inzichten en mail ze naar info@doezaam.nl

Door samen duurzaam te doen maken we de wijk nog mooier.