‘Samen duurzaam doen’
De gemeente Renswoude beseft dat de verduurzaming van onze gemeente samen moet. Bij duurzaamheid denken we al snel aan energie, maar hieronder valt ook het bewust omgaan met voedsel, kleding, afval, etc. Het is voor iedereen wat anders en hoe maak je dan samen een volgende stap? Binnen de exploitatie van de nieuwbouwwijk Beekweide in Renswoude is duurzaamheid belangrijk. Er zijn bewuste keuzes gemaakt in bijvoorbeeld de toepassing van duurzame straatverharding, LED-verlichting, aandacht voor biodiversiteit, waterberging en -infiltratie en ook worden er 20 nul-op-de- meter woningen gerealiseerd. Vanuit de gemeente is het initiatief genomen om duurzaamheid (nog) dichter bij de inwoners te brengen. Via de scholen wordt er een duurzame wijkgame gelanceerd, gekoppeld aan het fysiek zichtbaar maken in de wijk door het plaatsen van circulaire straatmeubels.

Voor de zomervakantie wordt het eerste exemplaar van de wijkgame aan CBS de Borgwal overhandigd. Na de zomervakantie wordt de wijkgame echt gelanceerd, waarbij de kinderen in de bovenbouw van CBS de Borgwal een spelvariant krijgen om thuis met het gezin te gaan spelen.

Projectwethouder Marieke Teunissen: “Met dit initiatief wil de gemeente een volgende duurzame stap maken en laten zien dat het leuk is om te werken aan een duurzaam Renswoude. Samen met haar inwoners. De wijkgame helpt je om een overzicht te krijgen wat je allemaal zelf kan doen en wat bij je past. Het circulaire straatmeubilair inspireert met een duurzaam verhaal en zorgt voor plekken waar we kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen delen.”

De wijkgame ‘Doezaam’, wat staat voor samen duurzaam doen, is allereerst gewoon een leuk spel om te spelen. In het spel wordt inzicht gegeven in mogelijkheden (zoals lokaal voedsel, carpoolen, hergebruik van materialen etc.) duurzaam te doen. Spelers van het spel kunnen kiezen welke duurzame actie bij hun past. Vervolgens worden op een online omgeving suggesties gedaan die het nemen van de actie laagdrempelig maken. Dit kan zijn door een verwijzing naar een lokale organisatie of een aanvraagformulier wat je nodig hebt om iets aan te vragen.

De wijkgame wordt via de basisschool in de wijk gelanceerd. Bewustwording bij de jeugd is immers belangrijk voor nu en de toekomst. De gemeente heeft de wens om dit ook via de CBS de Stifthorst te lanceren in de andere wijken in Renswoude. Er komt dan mogelijk wel een variant om zo goed mogelijk aan te sluiten bij deze wijken, waar over het algemeen meer bestaande, oudere woningen staan.

https://www.renswoude.nl/bestuur-organisatie/persberichten_41447/item/renswoude-lanceert-duurzame-wijkgame_50161.html

Terug