Nummer

28

Volle bak

De meeste auto’s zijn nog niet zo duurzaam. Maak het een beetje goed door samen te rijden. Niet vol gas, maar wel volle bak!

Auto’s worden steeds schoner, maar ze blijven behoorlijke milieuvervuilers. Hoe vervuilend een auto is, hangt af van het bouwjaar, de soort brandstof en het verbruik. Een nieuwe kleine hybrid middenklasser rijdt uiteraard zuiniger dan een dikke diesel van 20 jaar oud. En die zuinigheid kun je verder beïnvloeden met je rechtervoet, zoals vaak wordt gezegd. Rustig rijden scheelt veel brandstof.

Zuinig of niet, elke auto heeft impact op het klimaat – tegelijkertijd is zonder auto leven lastig en misschien wel onmogelijk voor veel mensen. Toch kun je op allerlei manieren de klimaatimpact van de auto verkleinen. Een van die manieren is de ‘volle bak’: rij zoveel mogelijk samen. Breng en haal om de beurt je eigen en de buurkinderen naar school als het stortregent. Kijk of er collega’s in de buurt wonen met wie je kunt carpoolen. Spreek met andere ouders van de sportclub een rooster af om de kinderen te vervoeren naar een uitwedstrijd.

minder lezen meer lezen

Krijg je de auto vol?

1. Ontdek carpoolen

2. Maak een gezamenlijk rijschema

Hoe vaak zie je niet vrijwel lege auto’s naar dezelfde plek komen, zoals school, sporttraining, zwemles ?

Veel van deze auto’s rijden ook nog eens dezelfde route. Kan dit niet slimmer?  Met elkaar meerijden heeft meerdere voordelen:

  • het scheelt één van de ouders vaak tijd
  • minder CO2-uitstoot
  • gezelliger!

Stel jezelf eens de volgende vragen en kijk of je een rijschema kan maken:

  1. Waar gebruik je de auto voor en heb je nog ruimte over?
  2. Zijn dit ritten die vaker voorkomen?
  3. Wie zou er mee kunnen rijden?
  4. Spreek samen af wie wanneer rijdt.