Nummer

26

Compenseren: beter iets dan niets

Een boom (laten) planten om de CO2-uitstoot te compenseren is beter dan niks doen. Maar de beste oplossing is: minder en duurzamer reizen (niet vliegen).

Het lijkt zo’n goede oplossing: je reist met het vliegtuig en compenseert de CO2-uitstoot met een donatie die wordt gebruikt om bomen te planten of bossen te beschermen. Maar er zit een keerzijde aan, of eigenlijk twee keerzijdes.

De eerste is: door de compensatie verandert het gedrag niet, en dat is wel wat er moet gebeuren om de klimaatafspraken te halen en klimaatverandering tegen te gaan.

De tweede keerzijde is dat het niet genoeg helpt een boom te planten of een bos te beschermen. De uitstoot van het vliegtuig komt onmiddellijk in het milieu terecht en de aanplant van bomen zorgt er niet voor dat dit direct wordt gecompenseerd. Integendeel: het duurt jaren voordat die jonge bomen de CO2 uit de lucht opnemen. En die tijd is er niet, zegt Natuur en Milieu.

Is vliegen niet te vermijden, dan is compensatie beter dan niks doen.

minder lezen meer lezen

1. Compenseer jij ook je reis?

Compenseer: plant een boom

2. Stop ontbossing

Door ontbossing te stoppen blijft CO2 opgeslagen in de bomen. De volwassen bomen blijven ook veel CO2 opnemen uit de lucht en zuurstof uitstoten.

CO2 die wij mensen momenteel te veel uitstoten.